• 18/05/2024

Araştırma: İngiltere’de halkın yalnızca yüzde 40’ı polis gücüne güveniyor

 Araştırma: İngiltere’de halkın yalnızca yüzde 40’ı polis gücüne güveniyor

Jill Mead / The Guardian

İngiltere’de yapılan bir araştırma, halkın sadece yüzde 40’ının polise güvendiğini ortaya koydu. Bu araştırma, Metropolitan polisinin en düşük güven puanını aldığını ve özellikle kadınların Londra polisine erkeklerden daha az güvendiğini gösterdi.

Katılımcılardan polise ne kadar güvendiklerini belirtmeleri istendi ve İngiltere genelinde insanların %41’i, kadınların %42’si ve erkeklerin %40’ı bu soruya olumlu cevap verdi.

Irka göre farklılık

Anket, beyaz İngilizlerin polise olan güveninin diğer etnik gruplara göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu durum, polislik meşruiyetinin ve itibarının özellikle etnik azınlıklar arasında sorgulandığını gösteriyor. Beyaz İngilizlerin %42,6’sı polise güvendiklerini söylerken, diğer insanların yalnızca %32,1’i güvendiğini söyledi.

Bölgesel farklılıklar

Örneklem büyüklüğü bölgesel farklılıkları gösterecek kadar büyüktü. Güneydoğu’da polisliğe güven hem erkekler hem de kadınlar için %43,5 ile en yüksek seviyedeydi ve bu bölgedeki beyaz İngilizler için %45’ti; ancak diğer etnik kökenlerden olanlar için bu oran yalnızca %31,6’ydı.

Met’in Güven Sorunu

Metropolitan polisinin güven konusunda en düşük puanı aldığı belirtildi. Bu durum, son yıllarda yaşanan skandalların polisin itibarını zedelediğini ve kamuoyunun güvenini sarsmış olduğunu gösteriyor. Londralıların %34,6’sı kuruma güvendiğini söylerken erkekler %35,5 ve kadınlardan %33,8’di.

Polisin İtibarını Geri Kazanma Çabaları

Metropolitan polis, güveni yeniden kazanma çabalarını sürdürdüğünü belirtti. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemeye ve mağdurlara daha iyi hizmet sunmaya odaklanarak, güveni artırmayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER