Caria Holidays

Brexit İngiltere’de gıda faturasını artırdı

 Brexit İngiltere’de gıda faturasını artırdı

Brexit İngiltere’de gıda faturasını artırdı

Brexit’in İngiltere’nin gıda enflasyonunun yüzde 30 daha yüksek olmasına yol açtığı ve hanehalkının gıda faturasında Aralık 2019’dan beri 7 milyar sterlin ilave maliyet oluşturduğu hesaplandı.

Londra Ekonomi Okulu (LSE) Ekonomik Performans Merkezinin raporuna göre, Aralık 2019 ile Mart 2023 arasında gıda fiyatları yüzde 25 arttı.

İngiltere’de gıda enflasyonu Mart’ta yüzde 19,2 ile son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, Nisan’da kısıtlı şekilde yavaşlama göstererek yüzde 19,1’e geriledi.

Brexit’in yaşanmaması durumunda ise gıda enflasyonunun yüzde 30 daha düşük olacağı hesaplandı.

Brexit öncesinde gıda fiyatları Avrupa Birliği (AB) ile benzer eğilimde bulunurken, Brexit sonrasında gıda fiyatlarında başlayan artış 2023’te de devam etti.

Brexit sonrası ortaya çıkan ticari engeller, AB’den ithal edilen gıda ürünleri için İngiltere’de hane halkına Aralık 2019’dan beri 7 milyar sterlin ilave maliyete neden oldu.

İLGİLİ HABERLER