• 18/05/2024

İngiltere’de öğrenci sayısı azaldıkça okullar finansal zorluk yaşıyor

 İngiltere’de öğrenci sayısı azaldıkça okullar finansal zorluk yaşıyor

NorthScape/Alamy

İngiltere’deki okul sistemi, öğrenci sayısındaki düşüş nedeniyle önemli bir finansman kaybıyla karşı karşıya kalabilir. Araştırmacılar, 2030 yılına kadar okulların toplamda 1 milyar sterline kadar kayıp yaşayabileceğini öngörüyor. Bu durum, bazı okulların kapanmasına ve diğerlerinin mali zorluklarla mücadele etmesine yol açabilir.

2000’li yıllar boyunca doğurganlık artışıyla birlikte öğrenci sayısında bir artış yaşandı. Ancak son yıllarda doğum oranlarının düşmesi ve göç kalıplarındaki değişiklikler, öğrenci sayısında bir düşüşe neden oldu. Özellikle Londra’da, yüksek yaşam maliyetleri ve göç nedeniyle öğrenci sayısında belirgin bir azalma yaşandı.

Finansal Etkiler ve Okul Kapanmaları

Önümüzdeki on yılda, öğrenci başına finansmanda artışlar yaşanabileceği halde, öğrenci sayısındaki azalma nedeniyle birçok okulun geliri düşebilir. Bu durum, okulların maliyetlerini karşılamakta zorlanmasına ve bazılarının kapanma riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açabilir. Özellikle düşen öğrenci sayılarının, okul bütçelerinde sınıf mevcudu, personel giderleri ve diğer günlük masraflarda azalmaya neden olduğu belirtiliyor.

Beklentiler

Öngörülen öğrenci sayısındaki değişim, gelecekteki politika yapıcılar için önemli zorluklar doğurabilir. Finansman politikalarının, düşen öğrenci sayılarından en çok etkilenen okulları nasıl destekleyeceği ve tasarrufların nasıl yeniden dağıtılacağının dikkatlice ele alınması gerektiği bildiriliyor.

Çözüm Arayışı

Öğrenci sayısındaki azalma ile başa çıkmak için politika yapıcıların, özellikle dezavantajlı öğrenciler için finansmanı iyileştirme fırsatını değerlendirmesi gerektiği ifade ediliyor. Okul kontenjanlarının arz ve talebini dengede tutmak ve her öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamak, yerel otoritelerin ve akademi tröstlerinin görevi olduğu belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER