• 20/05/2024

Kuzeybatı Londra GP merkezi planı endişelerin artmasının ardından ertelendi

 Kuzeybatı Londra GP merkezi planı endişelerin artmasının ardından ertelendi

PA MEDIA

Kuzeybatı Londra’da pratisyen hekim merkezleri oluşturma planları, hasta güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getiren kampanyacıların tepkisi üzerine ertelendi.

Kuzey Batı Londra Entegre Bakım Sistemi (ICS) aynı gün erişim merkezlerini Nisan ayında başlatacaktı.

Tekliflerde, karmaşık olmayan vakaların yüz yüze veya sanal olarak önceliklendirilmesi ve gerekli görülmesi halinde pratisyen hekim gibi hizmetlere yönlendirilmesi öngörülüyordu.

NHS North West London, planların “yanlış yorumlandığını” söyledi.

Sivil toplumun, yerel pratisyen hekim randevusu olmadığı takdirde hastaların daha uzaklara seyahat etmek zorunda kalabilecekleri, doktorlar tarafından kimin muayene edileceğine ilişkin karar alma süreçleri ve merkezlerin etkinliği gibi çeşitli endişeleri vardı.

NHS Kuzey Batı Londra’dan bölgedeki GP muayenehanelerine gönderilen bir mektupta, merkezlerin artık “2024-25 için geliştirilmiş hizmetler için tek teklifin bir parçasını oluşturmayacağı” belirtildi.

Ancak bir açıklamada şunları söyledi: “Hasta gruplarımızdan, pratisyen doktorlarımızdan ve birinci basamak sağlık ağlarımızdan (PCN’ler) gelen geri bildirimleri dinledikten sonra, erişimi artırmaya yönelik tekliflerimizin yanlış yorumlandığının farkındayız. Bu nedenle planlarımızı açıklığa kavuşturmak için PCN’ler, pratisyen hekimler ve hastalarla çalışmaya daha fazla zaman ayırmaya karar verdik”

Hammersmith & Fulham NHS’mizi Kurtarın (Hafson) kampanya grubu daha önce merkezlerin pratisyen hekimin iş yükü, hasta güvenliği ve bakımın sürekliliği üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirmişti.

İLGİLİ HABERLER