Caria Holidays

İngiltere’de “gazetecileri korumak” için ulusal eylem planı

 İngiltere’de “gazetecileri korumak” için ulusal eylem planı

İngiltere’de hükümet, “gazetecileri kötü muamele ve şiddetten korumak amaçlı” ilk ulusal eylem planını yayımladı. Eylem planı ile ülkede faaliyet gösteren gazetecilerin mümkün olduğunca güvenli koşullarda çalışabilmesinin hedeflendiği ifade ediliyor. 

Ulusal planın giriş bölümünde, İngiltere’deki mevcut koşulların başka ülkelere nazaran daha iyi olmasına karşın yine de gazetecilik mesleği için risklerin ciddiyet arz ettiği belirtiliyor. Gazetecilerin meslekten uzaklaşmasının, haber yapmaya devam etmekle birlikte otosansür uygulamak zorunda kalmasının, mesleğin cazibesinin giderek azalmasının ve haberlerin kaygı duyularak yapılmasının gazetecilik pratikleri konusunda ana sorunlar olduğu ifade ediliyor. Bu durumun iktidarların faaliyetlerinin daha az sorgulanması ve dolayısıyla demokrasinin zayıflamasını beraberinde getirdiği vurgulanıyor.

İngiltere’de yerleşik bulunan gazetecilerin tecrübeleri doğrultusunda hazırlanan eylem planı ile ülkede faaliyet gösteren gazetecilerin mümkün olduğunca güvenli koşullarda çalışabilmesi, gazetecilere yönelik saldırıların ve tehditlerin azaltılması ve bu saldırılardan sorumlu kişilerin süratle adaletin karşısına çıkarılabilmesinin hedeflendiği ifade ediliyor. 

Planın hedefleri doğrultusunda yayıncılara -haberlerini paylaştıkları serbest gazeteciler de dahil olmak üzere- tüm çalışanlarını daha fazla destekleme çağrısı yapılıyor. Planın en önemli parçalarından birisini adli ceza sistemi uygulamaları oluşturuyor. Bu bağlamda gazetecilere şiddet uygulayan veya şiddet tehdidinde bulunan kişilerle ilgili adli süreçlerin daha işler hale gelmesi hedefleniyor. Ayrıca sosyal medya platformlarının gazetecilere yönelik çevrimiçi saldırılarla daha etkin mücadele edebilmesi de planın hedefleri arasında yer alıyor.   

Özden Dinç

İLGİLİ HABERLER