İngiltere’de ırksal eşitsizliği önlemek için uzun vadeli plan hazırlandı

 İngiltere’de ırksal eşitsizliği önlemek için uzun vadeli plan hazırlandı

İngiltere hükümeti, polislik, sağlık ve eğitimde yapılan değişikliklerle Birleşik Krallık’taki ırksal eşitsizlikleri ele almak için uzun vadeli vizyonunu belirledi.

BBC’nin haberine göre; 70’den fazla önlemin, yeni “Kapsayıcı Britanya” eylem planının bir parçası olacağı belirtilirken, 2020’deki Black Lives Matter protestolarına da yanıt olarak geliştirildiği bildirildi.

Aynı zamanda, reform için bir dizi tavsiyede bulunan ve güven inşa etmek, adaleti teşvik etmek ve temsilcilik oluşturmak başlıklı üç ana tema altında gruplandırılan Irk ve Etnik Farklılıklar Komisyonu’nun kurulmasına yol açtı.

Yeni önlemler şunları içeriyor:

Yerel düzeyde daha fazla incelemeye sahip, durdurma ve arama gibi polis yetkileri için yeni, ulusal bir düzenleme

Etnik azınlıkların ve diğerlerinin polis nezaretindeyken yasal tavsiye almasına yardımcı olmak için otomatik bir “opt-in” pilot uygulaması

Herkes için sağlık hizmetlerini iyileştirmek için yeni bir Sağlık Geliştirme ve Eşitsizlikler Ofisi

2024 yılına kadar bilgi açısından zengin yeni bir Tarih Müfredatı geliştirecek ve Britanya’nın tarihsel geçmişini keşfedecek çeşitli tarihçilerden oluşan bir panel

Etnik kökene dayalı ücret farkının nasıl ölçüleceği ve ele alınacağı konusunda işverenlere rehberlik

“GÜNDEMİMİZİN MERKEZİNDE YER ALIYOR”

Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch konuyla ilgili olarak;  “Seviye atlama gündemimizin merkezinde yer alıyor. Bu, ülkede ırk ve etnik köken konusunda yaptığımız diğer incelemelerden daha geniş ve kapsamlı” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER